DIAGNOSTYKA


EKG


Badanie wykonuje się w celu oceny lub podejrzenia choroby układu sercowo-naczyniowego.


Próba wysiłkowa EKG


Badanie wykonuje się w celu potwierdzenia lub wykluczenia choroby wieńcowej.UKG


Badanie zalecane jest u osób, u których występuje np. nadciśnienie tętnicze, przebyty zawał serca, niewydolność serca.


STRESS ECHO Z DOBUTAMINĄ


Badanie wskazane w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby wieńcowej, wad zastawkowych serca.Holter EKG


Badanie wskazane jest u osób, u których występują utarty przytomności, zasłabnięcia, zaburzenia rytmu serca.


Holter ciśnieniowy


Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia nadciśnienia nocnego, spadków ciśnienia tętniczego, szczególnie u osób starszych i chorych na cukrzycę.Terapia manualna


Terapia manualna to bezpieczne metody i techniki pracy z ludzkim ciałem, które służą przywróceniu jego prawidłowego funkcjonowania.
Web development by krop.pl