EKG

Synonimy: elektrokardiografia, badanie elektrokardiograficzne

Przygotowanie do badania:

Niepotrzebne jest specjalne przygotowanie. Zalecane ograniczenie wysiłku fizycznego bezpośrednio przed badaniem. Nie należy spożywać zimnych napojów bezpośrednio przed badaniem, gdyż mogą one zakłócić wynik badania. Należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach. Bezpośrednio przed badaniem należy zdjąć wszelkie metalowe akcesoria.

Przebieg badania:

Pacjent leży na wznak, jego ręce położone są wzdłuż ciała. Następnie przymocowanych zostaje 10 elektrod: 6 do klatki piersiowej, 4 klipsy do nadgarstków i kostek. Istotne jest aby nie poruszać się, ani nie mówić w trakcie badania, gdyż może to zniekształcić wynik. Pacjent nie odczuwa w trakcie badania żadnego bólu ani dyskomfortu. Badanie łącznie z przymocowaniem elektrod trwa około 5 minut. Dzięki badaniu EKG można policzyć częstotliwość rytmu serca oraz określić czas trwania poszczególnych cyklów. Interpretacji wyników dokonuje lekarz.

Wskazania do badania:

Badanie jest zalecane u osób, u których występują:

  • wcześniej rozpoznane choroby układu sercowo naczyniowego; w celu oceny stanu choroby i skuteczności zastosowanego leczenia. W tym przypadku pacjent musi przynieść poprzednie wyniki EKG, w celu porównania przez lekarza.
  • podejrzenie choroby układu sercowo-naczyniowego. Badanie zalecane jest także u osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby serca, z uwagi na inne choroby towarzyszące, które mogą uszkadzać serce. W przypadku pacjentów, u których takie choroby występują w rodzinie zalecana jest okresowa kontrola, gdyż ryzyko wystąpienia takich chorób jest podwyższone.
  • osoby zdrowe, bez podwyższonego ryzyka czy żadnych objawów.

Wykonanie badania zalecane jest szczególnie:

  • u osób powyżej 40 roku życia, w ramach okresowych badań kontrolnych,osób
  • leczonych lekami, które mogą niekorzystnie działać na układ krążenia,
  • osób działających w zawodach wymagających dużej sprawności fizycznej,
  • przed wykonaniem EKG wysiłkowego.

Web development by krop.pl