Holter ciśnieniowy

Synonimy: dobowy pomiar ciśnienia tętniczego, holter RR

Przygotowanie do badania:

Specjalne przygotowanie nie jest potrzebne. Należy przyjąć codzienne leki. Jednak  kąpiel w tym czasie jest niewskazana, ponieważ zamoczenie spowoduje nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

Przebieg badania:

Aparat składa się z rejestratora umieszczonego w kaburze noszonej przy pasie oraz z mankietu nakładanego na ramię pacjenta, w który wpompowywane jest powietrze. U praworęcznych nakładany jest na lewe ramię, a u leworęcznych odwrotnie. Badanie trwa 24 godziny. Pomiary ciśnienia tętniczego wykonywane są co 15-30 minut w dzień i co 30-60 minut w nocy. Pomiary są sygnalizowane przez urządzenie: pojedynczy sygnał dźwiękowy oznacza że pomiar rozpocznie się za chwilę. Pacjent powinien się wtedy zatrzymać i wyprostować ramię, na które nałożony jest mankiet. Po pomiarze można wrócić do normalnie wykonywanych czynności. W razie nieudanego pomiaru aparat ponownie zasygnalizuje ponowny pomiar. W tym przypadku należy wyprostować ponownie ramie i sprawdzić, czy mankiet się nie przesunął. Aby zwrócić aparat należy zdjąć mankiet, ale nie wyjmować baterii. Aparat można zwrócić osobiście, jednak nie jest to wymagane. Badanie pozwala określić rzeczywiste ciśnienie chorego i zmiany rytmu ciśnienia w zależności od wielu czynników.

Wskazania do badania:

Badanie jest zalecane u osób, u których występują:

 • leczenie hipotensyjne,
 • podejrzenie nadciśnienia nocnego,
 • podejrzenie spadków ciśnienia tętniczego, szczególnie u osób starszych i chorych na cukrzycę,
 • podejrzenie nadciśnienia „białego fartucha”- wywoływanego stresem przed wizytą lekarską,
 • podejrzenie nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży,
 • podejrzenie nadciśnienia tętniczego opornego na leczenie,
 • duże wahania ciśnienia tętniczego.

Obowiązki pacjenta:

W trakcie badania pacjent prowadzi dzienniczek, który umożliwia lekarzowi trafną analizę i interpretację wyników. W dzienniczku pacjent zapisuje:

 • godziny, kiedy się obudził i zasnął,
 • objawy i zdarzenia podczas badania,
 • godziny zażywania leków,
 • wykonywane czynności tj. wysiłek fizyczny, odpoczynek i stresujące momenty.

Web development by krop.pl