STRESS ECHO Z DOBUTAMINĄ

Synonimy: stress echo, echo obciążeniowe

Przygotowanie do badania:

Konieczna jest wizyta kardiologiczna, ponieważ to kardiolog kwalifikuje do zabiegu. W większości należy odstawić i czasem zastąpić czasowo leki, jednak tylko po konsultacji z lekarzem. Wymagane są także: dokumentacja medyczna, lista przyjmowanych leków i skierowanie. Zalecana jest też sobą towarzysząca gdyż badanie może powodować zmęczenie. Czasem konieczne jest podanie leku powodującego zaburzenia widzenia (Atropiny). W takich przypadkach prowadzenie samochodu tuż po badaniu jest niemożliwe.

Przebieg badania:

Przed zabiegiem pacjent podpisuje formularz świadomej zgody, informujący o możliwych powikłaniach i przeciwwskazaniach,  Pacjentowi musi zostać założony wenflon, w celu podania we wlewie ciągłym dobutaminy lub dodatkowo atropiny dożylnie w trakcie badania. Leki te powodują przyspieszenie rytmu serca. Jednakże atropina podawana jest tylko w przypadku nieosiągnięcia oczekiwanego rytmu serca. Podczas badania, pacjent leży na lewym boku z uniesioną lewą ręką. Lekarz bada kurczliwość lewej komory serca za pomocą  głowicy aparatu USG. Ponadto wykonywane są pomiary ciśnienie tętniczego i EKG.

Wskazania do badania:

Badanie jest zalecane u osób, u których występują:

  • podejrzenie choroby wieńcowej,
  • rozpoznana choroba wieńcowa (ocena istotności zwężeń w  naczyniach wieńcowych),
  • brak możliwości wykonania próby wysiłkowej z powodów ortopedycznych,
  • rozpoznane wady zastawkowe serca,
  • kwalifikacja do zabiegu rewaskularyzacji lub plastyki naczyń wieńcowych,
  • kwalifikacja do rozległych operacji niekardiologicznych,
  • nieprawidłowy wynik spoczynkowego EKG.

Web development by krop.pl