Holter EKG

Synonimy: całodobowe monitorowanie zapisu EKG

Przygotowanie do badania:

Specjalne przygotowanie nie jest potrzebne. W przypadku bujnego owłosienia klatki piersiowej zalecane jest jej ogolenie, by ułatwić przymocowywanie elektrod. W trakcie badania należy wykonywać codzienne czynności. Kąpiel jest niemożliwa, gdyż urządzenia nie można zamoczyć. Nie można w trakcie badania korzystać z elektrycznych koców lub poduszek. W trakcie badania zalecane jest wygodne ubranie, by ograniczyć dyskomfort umiejscowionego aparatu i elektrod.

Przebieg badania:

Na klatkę piersiową pacjenta naklejane jednorazowe elektrody połączone z urządzeniem rejestrującym i zapisującym zapis EKG. Urządzenie umieszczone jest na pasku, umożliwiającym normalne poruszanie się. Rejestracja EKG trwa od 24 do 72 godzin. Jeśli w trakcie badania pojawią się dolegliwości, należy wcisnąć czerwony przycisk na urządzeniu, w celu ich zasygnalizowania. Aby oddać aparat należy zdjąć elektrody, nie wyciągając baterii ani karty pamięci z urządzenia. Urządzenie może zostać oddane przez pacjenta lub dowolną, wskazaną przez niego osobę. Interpretacja i analiza wyniku przez lekarza trwa około 30 minut.

Wskazania do badania:

Badanie jest zalecane u osób, u których występują:

  • utarty przytomności, zasłabnięcia,
  • zaburzenia rytmu serca, potencjalne leczenie antyarytmiczne i ablacja,
  • podejrzenie nieprawidłowości funkcjonowania symulatorów serca,
  • podejrzenie choroby niedokrwiennej serca,
  • zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu, potencjalna implantacja stymulatora serca.

Web development by krop.pl